முரண்பாடுகள்

முரண்பாடுகள்

சேவை எனும் நம்பிக்கையில் வாக்களித்துவிட்டு....
நம் கண்ணெதிரே........
அரசாட்சி ஒரு வர்த்தகம் ஆவதை காண்பது......ஓர்
ரசியல் முரண்பாடு !

படைத்த இறைவன் ஒருவன் என்றாலும்.......
மனிதனே நாள்தோறும் புதிய கடவுள்களை
படைத்துக்கொண்டிருக்கும் விந்தையானது.....ஓர்
ன்மீக முரண்பாடு !
நம் இயக்கங்கள் எளிதாவதற்கு.........
வடிவமைக்கப்பட்ட காலம் போய்.....
இயந்திரங்களின் கட்டுப்பாட்டில் நாம் இயங்கும்....
கலிகாலத்தில் வாழ்ந்துக்கொண்டிருப்பது.......ஓர்
யந்திர முரண்பாடு !

ஈன்றெடுத்த பெற்றோர்களின் பாசம் மறந்துபோவதால்......
நம் இதய கதவினை அடைத்து ........முதியோர் இல்லத்தின்
வாசல் திறந்து விடுவது.....ஓர்
ரமில்லா முரண்பாடு !முல்லைக்கு தேர்கொடுத்த பாரியின் .....
கொடைத்தன்மை பற்றி கற்பிக்கும் அதே நேரத்தில்......
ஒட்டு போட்ட சீருடை அணிந்துவரும் பள்ளி
பிள்ளைக்கு மனமிறங்காத மனித மனம்.......ஓர்
ள்ளத்தின் முரண்பாடு !

அங்கங்கள் யாவும் சீராக பெற்ற பின்பும்.......
உழைக்க மறந்து கையேந்தும் பிறவிகள்......
தங்கு தடையின்றி உழைக்க எத்தனிக்கும்
மாற்று திறணாளியை கண்டு நகைப்பது.......ஓர்
னத்தின் முரண்பாடு !
கொள்கையில் தாய்மொழி பற்றுக்கொண்டு.....
எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ் என முழங்கிடும்
சீமான்களின் வாரிசுகள்.......
முனைப்புடன் ஆங்கிலப்பள்ளியின் ஆதிக்கம் கொண்டு......
முன்னேற துடிப்பது......ஓர்
திர்காலத்தின் முரண்பாடு !

கல்வியின் சிறப்புணர்த்தும் நல்- ஆசிரியரின் .....
பெருமை உணராமல், செல்வத்தால் கல்வியை....
பெற நினைக்கும் மாணவன்......
துரோணரிடமே கட்டைவிரல் கேட்கும்....ஓர்
கலைவன் முரண்பாடு !

காலங்கள் மாறினாலும்....நம்
பூமியின் சுற்றுப்பாதை மாறவில்லை !
தூரங்கள் சுருங்கினாலும்....நம் வாழ்க்கையின்
பயணங்கள் ஓயவில்லை !

இப்படி......

எல்லாம் தெரிந்துகொண்டோம் என்ற இறுமாப்பில்......
எதையும் புரிந்துகொள்ளாமல் நம் மனது காட்டும் ....
மாய மமதையில் ஜீவித்திருப்பது மட்டும்
முரண்பாடில்லாத ஒற்றுமை !

No comments:

Post a Comment