தொப்பை குறைய உடற்பயிற்சி

பாயில் படுத்துக்கொண்டு உள்ளங்கைகளை உங்கள் உடலோடு இணைந்து வைக்கவும்.
உங்கள் கால்கள் நீட்டிக் கொள்ளவும்.
உங்கள் கால்களை மெதுவாக தரையில் இருந்து மேலே உயர்த்தவும்.
உங்கள் கால்கள் 45 டிகிரி கோணத்தில் இருக்கும் படி பார்த்துக்கொள்ளவும்.

 தொப்பை குறைய உடற்பயிற்சி

கால்களை மட்டும் உயர்த்த வேண்டும்.
இந்த கோணத்தில் சில நிமிடங்கள் இருந்து பின் பழைய நிலைக்கு வரவும். இவ்வாறு 10 முறை செய்ய வேண்டும்.