வேலை

நண்பர்களே கட்டாயம் பகிருங்கள்....

யாரேனும் ஒருவருக்கு உங்களால் நன்மை ஆகட்டும்.

மேலும் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

"வேலை கிடைத்தவரின் (பெற்றவரின்) சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம்!!!"

நன்றி ........

Like & Share Pls..............

https://www.facebook.com/SuccessgroupjobsNo comments:

Post a Comment